• Projekt nowego budynku AMiFN

  • Projekt nowego budynku AMiFN

  • Projekt nowego budynku AMiFN

  • JM Rektor prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba oraz Kanclerz mgr Marek Czerski przy zwycięskim projekcie

  • Zespół PLUS 3 Architekci na Koncercie Karnawałowym

Copyright 2021 - Custom text here

Granicę między marzeniami a rzeczywistością wyznacza człowiek. Siła mocy ludzkiej wyobraźni może tę granice przesuwać i zmieniać otaczający świat. Aby stało się to możliwe potrzebne jest jednoczesne zaistnienie kilku czynników: siły przekonywania i energii działania, woli ludzkiej, zrozumienia potrzeb, a nade wszystko wsparcia dysponentów środków finansowych, bez których marzenia się nie urzeczywistnią. Ten szczęśliwy zbieg zdarzeń właśnie nastąpił w historii Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Społeczność akademii od lat wyrażała swe oczekiwania na radykalną zmianę warunków funkcjonowania uczelni. Pomoc nadeszła zewsząd: od władz miasta i województwa po ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Głos studentów i pedagogów został usłyszany, zrozumiany i przyjęty jako ważne zadanie nadchodzącego czasu. Bezpieczne i twórcze funkcjonowanie uczelni będzie tego potwierdzeniem przez dziesięciolecia i z pewnością przysporzy "muzycznej Bydgoszczy" i całemu regionowi chwały na miarę znaczącej kultury polskiej w Europie i świecie.

Jeszcze chwila, a osadzimy pierwsze kamienie pod budowę nowej siedziby uczelni, a na nich powstaną mury, w których nasza społeczność znajdzie swoje miejsce. Te mury będą powstawać zgodnie z projektem, normami technologicznymi i sztuką architektoniczną, ale będą też stale wzmacniane spojrzeniami, myślami i gorącymi oczekiwaniami społeczności akademii widzącej w nich SWÓJ DOM. Jego mieszkańcy, bezpieczni i szczęśliwi podzielą się z wszystkimi MUZYKĄ, która nie tylko łagodzi obyczaje, ale i uświęca życie człowieka.

Rekor AMFN prof. dr hab. Jerzy Kaszuba