• Projekt nowego budynku AMiFN

  • Projekt nowego budynku AMiFN

  • Projekt nowego budynku AMiFN

  • JM Rektor prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba oraz Kanclerz mgr Marek Czerski przy zwycięskim projekcie

  • Zespół PLUS 3 Architekci na Koncercie Karnawałowym

Copyright 2021 - Custom text here

Wizyta Rektor AMFN prof. zw. dr hab. Marii Murawskiej wraz z Rektorem Elektem prof. zw. dr hab. Jerzym Kaszubą w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w celu omówienia możliwości pozyskania przez Akademię budynku NFZ przy ul. Słowackiego 3. Na spotkaniu z Prezydentem Miasta Bydgoszczy - p. Rafałem Bruskim po raz pierwszy pojawiła się koncepcja budowy nowego kampusu uczelni w atrakcyjnym punkcie miasta