• Projekt nowego budynku AMiFN

  • Projekt nowego budynku AMiFN

  • Projekt nowego budynku AMiFN

  • JM Rektor prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba oraz Kanclerz mgr Marek Czerski przy zwycięskim projekcie

  • Zespół PLUS 3 Architekci na Koncercie Karnawałowym

Copyright 2021 - Custom text here

Wizyta Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kutury i Dziedzictwa Narodowego - prof. dr. hab. Wiktora Jędrzejca w Bydgoszczy. Wizyta miała na celu omówienie możliwości skorelowania planów inwestycyjnych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy oraz Urzędu Miasta Bydgoszcz