• Projekt nowego budynku AMiFN

  • Projekt nowego budynku AMiFN

  • Projekt nowego budynku AMiFN

  • JM Rektor prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba oraz Kanclerz mgr Marek Czerski przy zwycięskim projekcie

  • Zespół PLUS 3 Architekci na Koncercie Karnawałowym

Copyright 2019 - Custom text here
  • Podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Akademią a IQ Development

    Na mocy tego porozumienia strony zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz utworzenia Domu Studenckiego na terenach bezpośrednio przylegających do działki Akademii.Więcej zdjęc w galerii.15 09 15 3