• Projekt nowego budynku AMiFN

  • Projekt nowego budynku AMiFN

  • Projekt nowego budynku AMiFN

  • JM Rektor prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba oraz Kanclerz mgr Marek Czerski przy zwycięskim projekcie

  • Zespół PLUS 3 Architekci na Koncercie Karnawałowym

Copyright 2018 - Custom text here

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zmienia orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej i oddala odwołanie Biura Projektów Lewicki i Łatak.