• Projekt nowego budynku AMiFN

  • Projekt nowego budynku AMiFN

  • Projekt nowego budynku AMiFN

  • JM Rektor prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba oraz Kanclerz mgr Marek Czerski przy zwycięskim projekcie

  • Zespół PLUS 3 Architekci na Koncercie Karnawałowym

Copyright 2020 - Custom text here

Projekt

Projekt o roboczej nazwie AKADEMIA 2020 zakłada zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowej siedziby Akademii Muzycznej imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Do nowego obiektu przeniesiona zostanie działalność uczelni, zlokalizowana do tej pory w kilku budynkach na terenie Bydgoszczy. Ponadto w nowych strukturach mają znaleźć się przestrzenie dotychczas niedostępne dla naszych studentów, takie jak pełnowymiarowa estrada czy sale ćwiczeń indywidualnych. Lista funkcji i pomieszczeń nowego obiektu uczelni stanowiła przedmiot blisko dwuletnich konsultacji w środowisku akademickim, dlatego można śmiało stwierdzić, że kampus AMFN będzie "uszyty na miarę" potrzeb naszej Akademii.

Nowa inwestycja zostanie zlokalizowana w administracyjnym obszarze centrum miasta, pod adresem Chodkiewicza 9-11. Wielkość działki przekracza 3ha, natomiast wielkość obszaru zabudowy to około 4 500 m2. Położenie nieruchomości stanowi wręcz idealne rozwiązanie urbanistyczne. Nowy kampus powstanie na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie dla nauki, edukacji i rekreacji. Dzięki temu, nasz nowy budynek ma szansę stać się istotnym punktem tworzącego się miasteczka uniwersyteckiego w centrum Bydgoszczy. Dodatkowo, według koncepcji planistów miejskich, nowy obiekt AMFN może przyczynić się do rozciągnięcia obszaru bydgoskiej dzielnicy muzycznej (koncepcja przedłużenia ul. Paderewskiego, dzięki czemu Filharmonia Pomorska i Akademia Muzyczna znajdą się na jednej osi architektonicznej wyznaczonej przez ulicę) rewitalizując obszary do tej pory niewykorzystywane. Znajdująca się w obszarze działki inwestycyjnej glinianka pozwala zaadaptować przestrzeń na park rekreacyjno-wypoczynkowy.

Planowany budżet inwestycji wynosi ponad 100 mln zł, natomiast termin realizacji całego procesu inwestycyjnego określany jest na 60 miesięcy. Środki finansowe pochodzić będą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, krajowych konkursów dotacyjnych, jak również z puli funduszy unijnych zarządzanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Miasta Bydgoszczy przyczynił się do realizacji inwestycji przekazując nieodpłatnie ziemię pod budowę przyszłej siedziby Akademii.

Koncepcja

Długą drogę przebyła koncepcja pracowni PLUS 3 Architekci – od zwycięzcy konkursu, poprzez pracę wykluczoną, do ponownie najlepszej koncepcji nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W dniu 23 maja 2016 r. sąd konkursowy złożony z architektów, muzyków i reżysera dźwięku dokonał wyboru najlepszej koncepcji nowego obiektu Akademii. Spośród 18 złożonych projektów pracowni architektonicznych z całej Europy sąd wybrał tę zaproponowaną przez warszawską pracownię PLUS 3 ARCHITEKCI. Burzliwe obrady sądu znalazły swój wydźwięk w Krajowej Izbie Odwoławczej, do której wpłynęło odwołanie zarzucające zwycięskiej pracy niedopełnienie warunków konkursu. Skład orzekający KIO przychylił się do jednego z zarzutów stawianych zwycięskiej koncepcji i unieważnił wybór pierwszej nagrody. Sentencja wyroku KIO nie wskazywała jednak żadnych właściwych rozwiązań dotyczących dalszego postępowania Zamawiającego. W związku z powyższym uczelnia zdecydowała się zaskarżyć wyrok. Po rozpatrzeniu sprawy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał zasadność zarzutów uczelni i zmienił wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przywracając pierwszą nagrodę pracowni PLUS 3 ARCHITEKCI. Pełna dokumentacja sporu znajduje się w Kalendarium. Zwycięska koncepcja urzekła sędziów konkursowych niebagatelną bryłą oraz przemyślanymi rozwiązaniami funkcjonalnymi. Opis koncepcji wraz z wizualizacjami można obejrzeć.

Folder wygranego projektu Pobierz
Plansze pogladowe wygranego projektu Pobierz

Zgodnie z Regulaminem konkursu laureat pierwszej nagrody, oprócz nagrody pieniężnej, otrzymuje zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie projektu architektonicznego na podstawie przedstawionej koncepcji. Uczelnia planuje zakończyć negocjacje do końca roku 2016, tak aby jak najszybciej pracownia PLUS 3 ARCHITEKCI mogła rozpocząć projektowanie. Szybkie zakończenie powyższego etapu inwestycji pozwoli chociaż w części odzyskać stracone 6 miesięcy projektu AKADEMIA 2020.